Huisartspraktijk Zoggel is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
Zie Welkom
Telefoonnummer: Zie Welkom
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Verklaringen en keuringen

Het komt steeds vaker voor dat instanties om een medische verklaring of keuring vragen. Deze verklaring/keuring mag uw eigen huisarts niet afgeven. Veel mensen weten dit niet en vragen erom omdat iemand tegen ze zegt dat ze een verklaring bij hun huisarts moeten halen. Hieronder volgt een beknopte uitleg waarom dit niet mag. 

Onze artsenvereniging, de KNMG, stelt zich op het standpunt dat een goede verhouding tussen een arts en een patiënt nooit onder druk mag komen te staan door de invloed van andere partijen. Om die reden adviseert de KNMG alle artsen om geen verklaringen af te geven over de eigen patiënten. Zo kunnen artsen onafhankelijk blijven.

Dit is natuurlijk prettig, wanneer het in uw belang is. Zo mogen we nooit iets zeggen of schrijven naar werkgevers, de buren, een verzekeraar etcetera.
Soms is het echter vervelend voor u. Een reisannuleringsverzekering wil bijvoorbeeld een artsenverklaring. Of de school wil een verzuimbriefje van de huisarts. Of het CBR wil een handtekening onder uw verklaring. Ook dit mogen we niet afgeven.

Mocht een vragende instantie toch medische informatie nodig hebben dan kunnen zij een onafhankelijk arts aanwijzen, of door hun medisch adviseur de informatie schriftelijk laten opvragen bij uw huisarts met uw toestemming.

U kunt zelf ook een afspraak maken bij een andere huisarts buiten onze praktijk die wel verklaringen af kan geven en/of keuringen verricht.

Op de praktijk is een folder beschikbaar met verdere uitleg. Deze weigering afgifte geneeskundige verklaring KNMG kunt u hier ook downloaden, die kunt u eventueel meesturen naar de vragende instantie.

 

Rijbewijskeuringen

Wij verrichten geen rijbewijskeuringen. In Uden zijn Dr. van Moorsel, Dr. Bolmers in Uden, Dr. Wolters & van Ravenswaaij in Volkel en Dr. vd Bilt in Heeswijk-Dinther hierovoor beschikbaar.

KBO-Brabant heeft een overzicht gemaakt van alle rijbewijskeuringsartsen die tegen een gereduceerd tarief hun diensten aanbieden aan KBO-leden. Op deze lijst vindt u de contactgegevens van deze artsen alsmede de kosten. Klikt u hier voor de website en de lijst.

In Wijkcentrum De Balans op de Beatrixhof 470 te Uden kunt u ook een afspraak maken via www.rijbewijskeuringsarts.nl of telefoonnummer 036-7200911. Hier kunt u ook terecht voor een verklaring voor o.a. de Taxipas of de Medibus.

 

Rijbewijskeuringen via Regelzorg

Voor automobilisten uit Uden en omstreken is er eenmaal per maand gelegenheid om een medische keuring te ondergaan volgens de richtlijnen van het CBR. De keuringen worden georganiseerd door Regelzorg in samenwerking met een geregistreerde keuringsarts. Ook automobilisten onder de 70 jaar die om medische redenen voor het B/E rijbewijs gekeurd moeten worden kunnen een een afspraak maken, evenals bezitters van een zogenaamd groot rijbewijs. De keuringen vinden eens per maand plaats in Eigen Herd, Rooijsestraat 32 te Uden.

Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan tijdens kantooruren contact op met het afsprakenbureau van Regelzorg 088-2323300 of maak zelf uw afspraak op de site www.regelzorg.nl

Contact

Spoednummer 0413-225665
 

Huisartspraktijk Zoggel

Wetstrikkel 1
5404 MP Uden
Telefoon:
zie welkom
Fax:
0413-752352
www.huisartszoggel.nl
Routebeschrijving >